Kapteenin pöydässä: Riikka Piispa

By 13.12.2019Yleinen

Ravintola Kapteeninhuoneen kapteenin pöytään istuu tasaisin väliajoin ajankohtainen henkilö, jonka kanssa keskustelemme maailmanmenosta ja viimeisistä kuulumisista. Kutsuimme vieraaksemme perinteisen joululounaan ääreen Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispan. Lounas koostui jouluisen alkupalapöydän antimista, joulun laatikoista ja kinkusta sekä jouluisen jälkiruokapöydän herkuista.

Jouluaatto kolkuttelee jo ovella. On aika rauhoittua hetkeksi hyvän ja monipuolisen joulupöydän ääreen. Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispan kiireet alkavat  hellittää, kun vuosi kääntyy kohti loppuaan.

– Tämän vuoden osalta pahimmat kiireet alkavat jo olla ohi. Isot seminaarit ja muut tapahtumat on nyt takanapäin, ja katseet on suunnattu ensi vuoteen. Kovaa vauhtia suunnitellaan jo kevään ohjelmistoa, eli tapahtumia ja koulutuksia sekä sovitaan tapaamisia, Piispa kertoo.

Yksi iso teema, jota valmistellaan vielä joulun alla on Kauppakamarin jäsenyritysten yhteinen kesärekry-kampanja. Viime vuonna kehuja keränneen kampanjan keulahahmona oli maailman raumalaisin hesalainen eli HesaÄijä.

– Vuosi sitten tätä tempausta oli tekemässä 12 jäsenyritystämme. Tavoitteena on saada kesätyöntekijöitä Rauman seutukuntaan ja muutenkin viestittyä seudun yritysten työvoimatarpeista. Samaa asiaa ajetaan nyt eteenpäin ja lisätään kierroksia. Toiveena on saada lisää yrityksiä mukaan.


“Tehtävämme on toimia Rauman seudun menestyksen ja kasvun eteen.”


– Todennäköisesti myös HesaÄijä on taas mukana. Lisäksi on mietitty niin sanottuihin cameo-rooleihin muita tunnettuja henkilöitä. Katsotaan, miten kampanja rakentuu, kun saadaan suunnitelmat hiottua lopulliseen muottiinsa.

Rauman kaupunki ja Eurajoen kunta ovat toteuttaneet kesäteekkari-kampanjaa nyt useita vuosia. Esimerkiksi Rauman kaupunki tarjosi teekkariopintoihin liittyviin, raumalaisiin yrityksiin kesätöihin tuleville henkilöille työsopimusta vastaan ilmaiseksi kolmen kuukauden vuokra-asunnon ja paikallisen kaupunkiliikenteen bussikortin.

– Tarkoitus olisi viestiä kesäteekkari-kampanjoista kesärekrymme kanssa saman Meillä on töitä -brändin alla.

Jouluisesta alkupalapöydästä löytyy monenmoista sesongin herkkua.

Yhteistyöllä vahvaa vaikuttamista

Rauman Kauppakamari on alueensa elinkeinoelämän edunvalvonta-, yhteistyö- ja palveluorganisaatio, jonka jäsenistöön kuuluu lähes 400 seudun merkittävintä yritystä aina pienistä ja keskisuurista suuriin yrityksiin. Jäseniä ovat myös seudun kunnat eli Rauma, Eura, Eurajoki ja Säkylä.

– Tehtävämme on toimia Rauman seudun menestyksen ja kasvun eteen. Teemme erittäin tiivistä yhteistyötä Satakunnan kauppakamarin kanssa. Meillä on yhteiset vaikuttamisen teemat, joita viemme yhdessä eteenpäin, Piispa sanoo.

Kauppakamarin tehtäviin kuuluu vaikuttaminen alueensa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen jatkuvasti kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Yritysten toimintaedellytyksiä kehitetään aloittein, lausunnoin sekä erilaisin tilaisuuksin ja yhteistyöprojektein.

– Vaikuttaaksemme kehitykseen työskentelemme paljon yhteistyössä muun muassa kansanedustajien, kuntien elinkeinotiimien, muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Kaiken tavoitteena on, että seutukunnan yrityksillä olisi paremmat edellytykset toimia ja kasvaa. Muokkaamme yleistä ilmapiiriä toivottuun suuntaan.

– Kehitämme yrityksiä esimerkiksi johtamiseen, taloushallintoon ja kansainvälistymiseen liittyvien koulutusten kautta. Toimimme myös johtajien, yrittäjien ja asiantuntijoiden vertaisverkostona.

Kauppakamarin luottamustehtävissä toimii yhteensä yli 150 henkilöä seudun yrityksistä. Heistä muodostuu valtuuskunta ja 13 henkilön hallitus sekä seitsemän eri teemojen alla toimivaa valiokuntaa.

– On aivan äärettömän hienoa, että nämä ihmiset haluavat olla mukana kehittämässä tätä seutua. Se on todella suuri vahvuus, että saamme valjastettua näin laajan aivokapasiteetin viemään eteenpäin asioita, joita tulisi kehittää.

Pääruoaksi kapteenin maittavaa kinkkua ja joulun laatikoita.

Neljän kärjen strategialla elinvoimaiseen tulevaisuuteen

Kauppakamarissa, kuten yrityselämässä muutenkin, katseet on pitkällä tulevaisuudessa. Viimeisimpänä kauppakamarissa on tehty uusi strategia skenaariotyöskentelyn pohjalta.

– Katsoimme 5-10 vuoden päähän ja meillä oli kolme erilaista skenaariotarinaa. Näistä yksi oli viiden vuoden kiihtyvä alamäki, toinen hieman utopistinenkin hattaramalli ja kolmas oli jotain näiden kahden väliltä, Piispa taustoittaa.

– Näiden pohjalta luonnostelimme visiotavoitteita – asioita, joiden tulisi olla tällä seutukunnalla hyvin, jotta elinkeinoelämä menestyisi myös tulevaisuudessa.

Ykkösasiaksi nousi kasvava ja ketterä elinkeinoelämä, joka houkuttaa osaajia.

– Tämän alla on parhaan johtamisen menetelmät ja tavat. On tärkeää, että osaamme hyödyntää verkostoja ja pystymme olemaan kansainvälisiä osaajia houkutteleva seutu. Samoin esimerkiksi verkostojen ja uusimpien teknologioiden hyödyntäminen on merkityksellistä. 


“Teollisuuden ja vientiyritysten logistiset toimitusverkostot pitää olla kunnossa. Näillä asioilla on iso merkitys sille, minne yritykset sijoittuvat ja minne ne investoivat.”


Toinen kärki on vahva ja innovatiivinen koulutusjärjestelmä.

– Haluamme saada yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä entistäkin tiiviimpää. Asiaa pitää miettiä aina sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien. Pitää ottaa huomioon, miten seudun yrityksissä olevia urapolkuja saataisiin paremmin näkyviin opiskelijoille. Toisaalta elinikäisen oppimisen tulisi olla mahdollista joustavan koulutuksen kautta.

Kolmantena teemana on saavutettavuus. Tässä yhteydessä ei puhuta ainoastaan maantie-, juna- ja satamayhteyksien osalta, vaan alueesta myös logistisena osaamiskeskuksena.

– Meillä on tällä seudulla runsaasti logistiikan osaamista niin yritysten kuin koulutusmahdollisuuksien osalta.

Neljäntenä kärkenä ovat elinvoimaiset kunnat.

– Sillä, että kunnat pystyvät palvelemaan hyvin, on suuri merkitys osaajien saamiseksi ja pitämiseksi seudulla. Hyvällä mallilla olevat julkiset ja yksityiset palvelut vaikuttavat vetovoimaan. Tänne täytyy olla mukava tulla asumaan ja elämään.

Alkupalapöydästä löytyy esimerkiksi silakoita, sillejä ja lohta niin rullina, levyinä kuin kraavattunakin.

Saavutettavuus kasvun keskiössä

Rauman seudun elinkeinoelämän vahvuuksiksi Piispa nostaa monipuolisen toimialarakenteen ja vientiyritysten tarjoamien kansainvälisten tehtävien runsauden. Seudulta löytyy yhtä lailla suorittavan tason kuin asiantuntija- ja johtotason tehtäviä.

– Työvoimatarpeita on esimerkiksi metalli-, metsä-, energia-, muovi- ja laivanrakennusteollisuuden puolella sekä logistiikassa. Lisäksi meillä on runsaasti elintarviketeollisuutta ja vahvaa kehitystä muun muassa matkailussa, Piispa sanoo.

Alati muuttuvassa maailmassa esiin nousee myös erilaisia haasteita, joihin pyritään valmistautumaan hyvällä suunnittelulla kuten juuri aiemmin mainitun uuden strategian neljällä kärjellä.

– Saavutettavuus tulee vastaan aina kaikessa. Puhutaan sitten Kasitiestä tai Suomen poikittaisliikenteestä, niin koetaan, että tänne on hankala päästä. Samalla myös julkisessa liikenteessä on kehittämisen varaa.


“Kaiken tavoitteena on, että seutukunnan yrityksillä olisi paremmat edellytykset toimia ja kasvaa. Muokkaamme yleistä ilmapiiriä toivottuun suuntaan.”


Kunnat kilpailevat keskenään yhtä lailla yrityksistä kuin osaajista.

– Teollisuuden ja vientiyritysten logistiset toimitusverkostot pitää olla kunnossa. Näillä asioilla on iso merkitys sille, minne yritykset sijoittuvat ja minne ne investoivat. Tässä VT8 on keskeisin väylä koko lounaiselle Suomelle, Piispa painottaa.

Eurajoella ja Säkylässä työttömyysprosentti on erittäin matala. Tilanne on hyvä, mutta samalla muodostuu tilanne, jossa työikäistä väestöä ei ole reservissä silloin, kun sitä tarvitaan. Tällöin rekrytointi suunnataan muualle Suomeen ja maailmalle.

– Työperäinen maahanmuutto on yksi mahdollinen keino saada lisää työikäistä väkeä tälle seudulle. Tämän ympäristön tulisi syleillä kansainvälisyyttä ja tarjota monipuolisia mahdollisuuksia perheille tulla tänne töihin. Ja kun heidät saadaan tänne, on tärkeää saada heidät myös jäämään paikkakunnalle.

Oppilaitoksilla on erittäin suuri rooli paikkakuntien vetovoimassa. Opiskeluiden kautta nuoret saadaan sitoutumaan paikkakuntaan, mutta samalla ne tarjoavat mahdollisuuden uudelleenkouluttautumiselle.

– Elinikäinen oppiminen korostuu etenkin nykypäivänä, kun ammatit ja työnkuvat vaihtuvat ja kun toimialoilla tapahtuu rakenteellisia muutoksia.

Jouluinen jälkiruokapöytä kruunaa lounashetken. Makeannälkään herkutellaan esimerkiksi kakuilla, tortuilla ja konvehteilla.

Vakaalla ja vahvalla elinkeinolla hyvään elämään

Elinvoimainen elinkeinoelämä vaikuttaa jokaisen meidän arkeemme. Vakaa ja vahva yrityselämä luo lisää työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia sekä veroeuroja, joilla ylläpidetään yhteistä hyvinvointia ja palveluita.

– Kun yrityksillä menee hyvin, menee meillä kaikilla hyvin. Se on loppujen lopuksi kaiken tekemisen perusta, että ihmisillä olisi hyvä elämä, Piispa hymyilee.

Hän itse on kotoisin Mikkelistä. Matka länsirannikolle on kulkenut Jyväskylän, Lahden ja Espoon kautta. Eurajoelle Piispa muutti yhdessä miehensä kanssa vuonna 2011.

– Aloitin vuonna 2015 Rauman Yrittäjien toiminnanjohtajana, josta jäin opintovapaalle tavoitteena suorittaa kesken ollut diplomi-insinöörin tutkinto loppuun. Kesken opintovapaan tuli tämä nykyinen paikka hakuun ja sillä tiellä nyt ollaan.

– Rauman Yrittäjät on edelleen keskeinen yhteistyötaho vaikuttamisen ja yritysten verkostoitumisen edistämisessä. Siellä tehdään erittäin hyvää työtä seudun vetovoimaisuuden eteen.


“Kun yrityksillä menee hyvin, menee meillä kaikilla hyvin.”


Kahdeksan vuoden aikana Piispa on ehtinyt kotiutua seudulle hyvin. Perheellisenä Piispa kuvailee Eurajokea lapsiperheen paratiisiksi.

– Tällä seudulla on kiinnostavia yrityksiä sekä sopivasti tekemistä ja toimintaa tähän elämänvaiheeseen, kun lapset ovat pieniä. Samalla täällä on myös kansainvälisyyttä. On mahtavaa, että täältä lähdetään rohkeasti maailmalle tekemään asioita.

– Kulttuurishokkeja ei ole juurikaan tullut, sillä asuessani eri paikkakunnilla olen tottunut erilaisiin ihmisiin. Savolaisille tyypillisen huumorin lajin, vedettämisen kanssa tosin täytyy aina hieman hillitä itseään, Piispa naurahtaa.

Paikallinen ruokaravintolakulttuuri saa Piispalta kiitosta, samoin päivän joululounas.

– Tämä oli tämän talven ensimmäinen joululounaani ja oli kyllä erittäin hyvää. Aivan päällimmäisenä jäi mieleen graavilohi, joka oli maustettu todella hyvin. Käyn Kapteeninhuoneessa keskimäärin kerran kuukaudessa. Alkupalapöytä on runsas ja raikas, josta saa koostettua itselleen monipuolisen lounaskokonaisuuden.

Jälkiruokapöydän makeat ja juustot kruunaavat joululounaan. Mitä kaikkea kuuluu Riikka Piispan jouluun?

– Joulu merkitsee minulle rauhoittumista perheen kesken sekä ystävien tapaamista. Näissä merkeissä joulu sitten vietetäänkin, Piispa kertoo.

Kapteeninhuoneen joululounas on tarjolla 9.-20.12. välisen ajan jokaisena arkipäivänä klo 11.00-14.00.

Tarjolla on runsas jouluinen alkupala- ja jälkiruokapöytä. Lämpimäksi ruuaksi voit valita perinteisesti joulun laatikot ja kinkun hintaan 30€ tai lautasannoksina tarjottavan kala- tai pihvilounaan. Kevyemmän lounaan nautit valitsemalla alkupala- ja jälkiruokapöydän ilman pääruokaa hintaan 24€. 

Lounaslistan löydät tästä.

Ravintola Byssan joululounas tarjolla torstaina 12.12., keskiviikkona 18.12. ja torstaina 19.12. Lue lisää tästä.

Juhlatalo Johtolassa joululounas tilauksesta yli 20 henkilön ryhmille. Lue lisää tästä.

Varaukset ja tiedustelut: 010 229 5210 ja sales@hovihotels.fi

Kapteeninhuoneen uusittu à la carte on tarjolla maanantaista perjantaihin klo 17.00-22.00 ja lauantaisin klo 16.00-22.00. Sunnuntaisin olemme suljettu. Kapteeninhuoneen à la carte -listaan voit tutustua täällä.